Medlemskap og lisens i Askim VBK

Alle som vil prøve volleyball i Askim VBK kan det uten å melde seg inn i klubben. Ta kontakt med det aktuelle laget, og sjekk om det er ledig plass.

Medlemskap
For å melde deg inn som medlem i Askim Volleyballklubb bruker du denne linken…

Medlemskontigent
Medlemskontingent faktureres per år.
200 kroner uansett lag.
For VolleyBumpa inkluderer dette også treningsavgift.

Treningsavgift
Treningsavgiften faktureres halvårlig med halve beløpet høst og vår.
VolleyBumpa: 0,- (kun medlemsavgift)
U13: 800 kroner
U15-U17-U19: 1.000 kroner
Senior: 1.500 kroner

Lisens til Norges Volleyballforbund
I tillegg til medlemskontigent og treningsavgift, må alle spillere betale lisens til Norges Volleyballforbund. Dette gjelder for spillere født i 2010 eller tidligere.
Prisen er avhengig av alder. For mer informasjon om lisens se her…
Født 2009 og 2010: Lisens 420 kroner. Plusslisens 840 kroner.
Født 2005 og 2008: Lisens 1.000 kroner. Plusslisens 1.400 kroner.
Født 2004 og tidligere: Lisens 1.200 kroner. Plusslisens 1.700 kroner.

Treningstider og kontakter sesongen 2023-2024

Askim Volleyballklubb ønsker nye spillere velkommen til trening. Volleyball er en sosial og morsom idrett, og hos oss legger vi til rette for trening på alle nivåer. Her er treningstider og kontaktpersoner for sesongen 2023-2024.

VolleyBompa for 5-6 åringer. Moen skole.
Onsdag klokken 17.00-18.00.
Kontakt: Line Hagen, mobil: 930 67 o22.

Minivolley u13, spillere født 2011-2015. Askimhallen.
Onsdag 18.00-19.30.
Kontakt: Håkon Rambek, mobil: 922 88 530.

Jenter u15, spillere født 2009-2010. Askimhallen.
Mandag 18.00-19.30 og onsdag 18.00-19.30.
Kontakt: Karina Lundsrud, mobil: 926 53 003.

Gutter u15, spillere født 2009-2010. Askimhallen.
Mandag 18.00-20.00, torsdag 18.00-20.00.
Kontakt: Per Arne Huseby, mobil: 932 19 019.

Jenter u17, spillere født 2007-2008. Askimhallen.
SVART: Mandag 19.30-21.30, onsdag 19.30-21.30 og torsdag 18.00-20.30.
Kontakt: Eivind Bye, mobil 901 16 646.
GUL: Tirsdag 19.30-21.30 og onsdag 18.00-20.00.
Kontakt: Leo Bonquin, mobil: 936 42 287.

Gutter u17, spillere født 2007-2008. Askimhallen.
Mandag 18.00-20.00, tirsdag  19.30-21.30 og torsdag 18.00-20.00.
Kontakt: Per Arne Huseby, mobil 932 19 019

Herrer 3. divisjon. Askimhallen.
Mandag 20.00-22.00 og onsdag  19.30-21.30.
Kontakt: Richard Kiserud, mobil: 908 84 400