Medlemskap og lisens i Askim VBK

Alle som vil prøve volleyball i Askim VBK kan det uten å melde seg inn i klubben. Ta kontakt med det aktuelle laget, og sjekk om det er ledig plass.

Medlemskap
For å melde deg inn som medlem i Askim Volleyballklubb bruker du denne linken…

Medlemskontigent
Medlemskontingent faktureres per år.
200 kroner uansett lag.
For VolleyBumpa inkluderer dette også treningsavgift.

Treningsavgift
Treningsavgiften faktureres halvårlig med halve beløpet høst og vår.
VolleyBumpa: 0,- (kun medlemsavgift)
U13: 800 kroner
U15-U17-U19: 1.000 kroner
Senior: 1.500 kroner

Lisens til Norges Volleyballforbund
I tillegg til medlemskontigent og treningsavgift, må alle spillere betale lisens til Norges Volleyballforbund. Dette gjelder for spillere født i 2010 eller tidligere.
Prisen er avhengig av alder. For mer informasjon om lisens se her…
Født 2009 og 2010: Lisens 420 kroner. Plusslisens 840 kroner.
Født 2005 og 2008: Lisens 1.000 kroner. Plusslisens 1.400 kroner.
Født 2004 og tidligere: Lisens 1.200 kroner. Plusslisens 1.700 kroner.